E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsanlar Birþeyler Satýn Almadan ?nce Facebook Yerine Google'a Daha çok Bakýyor

google-avuctaDünyaca ünlü Bank Of America Merrill Lynch'in en son yaptýðý bir araþtýrmaya göre Google'ýn hala insanlarýn birþeyler satýn almadan önce ilk danýþtýklarý yer olduðu ortaya çýktý. Araþtýrmaya katýlan 418 kiþiden sadece %1'i bu iþ için Facebook'u kullanýyor. Araþtýrma Facebook'un korkunç kullanýcý sayýsýna raðmen e-ticareti yönlendiremediði üzerine ilginç bulgular sunuyor.

 

Yakýn zamanda Forrester Research'in yaptýðý araþtýrmada geçtiði gibi Facebook'un e-ticaretin gücü olacaðýna dair söylemler için henüz çok ama çok erken. Hatta bu abartýlý bir yaklaþým olur. Facebook'un bu kadar güçlenmesi neticesinde kullanýcýlarýn da, birþeyler satýn almadan önce Facebook'a yani oradaki arkadaþlarýna dönecekleri düþünüldü. Bank Of America Merrill Lynch'in yaptýðý araþtýrmaya göre Facebook kullanýcýlarýnýn %3'ü Google'ý kullanýp Facebook'a daha az þükran duyarken, %17'i ise Google'ý kullanýp Facebook'a daha çok minnettar olduðu ortaya çýkýyor.

 

Uzun vadede Google'ý müþkil duruma düþürecek en önemli sorun ise zamanla Facebook'un elde ettiði muazzam kullanýcý verisine asla ulaþamayacak olmasýdýr.

Fakat Google için süregiden tüm bu olumsuz yaklaþým ve tahminlere nazaran insanlarýn hala neredeyse %40'ý birþeyler satýn almadan önce Google'ý kullanýrken, %1'lik gibi cüzi bir kýsmý ise Facebook'a bakmaktadýr. Geriye kalanlardan yaklaþýk %28'i doðrudan parekendecinin sitesine, %23'ü Amazon'u ve %10'u ise eBay'e gitmektedir:

 

facebook-google

Via businessinsider.com/google-is-still-much-bigger-than-facebook-for-purchas..


· · · · · · ·
Yazan: | 02.06.2011 | 2645 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.49 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar