E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Evreni Nereye Doðru Gidiyor

Web sitelerinin arka planýnda ne var? Ýnternette siteden siteye atlarken ne gibi iþlemler oluyor? Sürekli artan dijital veri miktarý nereye doðru gidiyor? Ýnternet ve web sitelerinin iþleyiþi hakkýnda bu ve benzeri sorulardan hareketle SixRevisions tarafýndan bir araya getirilmiþ ve birer pratik malumat olarak bilinmesi gereken çok önemli bilgilerin hepsini bir arada bulabileceðiniz ilginç bir yazý.

 

En Popüler 17,000 Sitede (HTTP Archive) Kullanýlan Programlama Dili

  • %31 - PHP
  • %27 - ASP.NET
  • %1,96 - Ruby on Rails

En Çok Kullanýlan Ýþaretleme Dili

  • %36 - HTML
  • %65,1 - XHTML

ayrýca %48'i Flash ve %2,63'ü HTML5 kullanýyor. Bununla beraber ilk 10,000 sitenin %58'i Google Analytics'ten faydalanýyor.

 

Ýnternetteki Veri Miktarý

Son 5 yýlda dijital evrendeki veri miktarý tam 2 katýna çýktý. Önümüzdeki 10 yýl içinde de bu miktarýn 8 kat artacaðý öngörülüyor.

  • 2005'te yarým trilyon gigabyte veri
  • 2010'da 1 trilyon gigabyte veri
  • 2015'te 8 trilyon gigabyte veri (tahmin)

2015 yýlýna kadar internetin %25'inden fazlasýnýn sanal makinelerde barýndýrýlacaðý düþünülüyor. ?u an için internetin %62'si Apache sunucularýnda barýndýrýlýyor.

 

2009'da 90 trilyon e-posta gönderilirken bu rakam 2010'da 107 trilyona çýkýyor. Bu da e-postanýn ölmediðini hatta ölmeyeceðini çok bariz bir þekilde gösteriyor.

Wordpress topluluðunda bir yýl boyunca yazýlan bloglarý CD'ye kaydetmek istendiðinde bunun için çift katmanlý Blu-ray disklerinden 2,375 tanesine ihtiyaç duyulur. Bir adet çif katmanlý Blu-ray diski 50 GB. Bu da  en az 118750 GB'lýk veri demek oluyor.

 

Web Tarayýcýlarý

Dünya geneli internet kullanýcýlarýnýn %46.9'u herhangi bir Internet Explorer web tarayýcýsý sürümü kullanýrken, %30,8'i Firefox ve %14,9'u ise Chrome kullanýyor.

 

Ýnternet Hýzý

Ýnternetin hýzýnýn gigabitler seviyesine çýkmasýnýn ardýndan ortalama bir videoyu daha baþýnda izlerken tamamýný indirmiþ olabileceðiz. Fakat 1 gigabitlik internet hýzýnda bile insanýn ýþýnla/ýþýk hýzýyla transferi mümkün olmuyor! Ýnsan vücudundaki tüm atomlarýn bir bit kabul edilip bu hýzda transferi halinde bir insandaki tüm bilgilerin indirilmesi 10,000,000,000,000 yýl sürüyor.

 

Daha detaylý istatistikler için: http://httparchive.org


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 11.08.2011 | 2758 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.395 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar