E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Internet Explorer 6 Bilinenin Aksine Popülerliðini Hala Yitirmiþ Deðil

internet-explorerInternet Explorer 6 bundan yaklaþýk 10 yýl önce modern bir web tarayýcýsý olarak doðmuþtu. Fakat yýllar geçtikçe web teknolojileri geliþti ve yeni nesil teknolojilerle beraber tarayýcýlar sürekli eskidi. Her daim yeni sürüm bir web tarayýcýsý çýktý. Fakat alýþkanlýklarýndan vazgeçemeyen insanlar eski sürüm tarayýcýlarýndan da hala vazgeçmiþ deðiller.

 

Microsoft, hala Internet Explorer 6 web tarayýcýsýný kullananlarýn sayýsýný azaltmak için bir kampanya baþlattý. Bunun için dünyada halen Internet Explorer kullananlarýn istatistiklerinin sunulduðu ve bazý bilgilerin verildiði bir Internet Explorer 6 Geri Sayým sitesi kurdu.

2011'de, modern web standartlarýnýn çaðýnda yaþýyoruz. Her daim ilginç özelliklere sahip web siteleri ve teknolojileri çýkýyor. Bütün bunlara ayak uydurabilmek ve yeni deneyimler kazanabilmek için, bunlarý görebilme aracý sayýlan web tarayýcýlarýný sürekli bir þekilde güncel tutmak durumundayýz.

 

internet-explorer

 

Sitenin verdiði istatistiklere göre dünya çapýnda Internet Explorer'ýn kullanýmý, hala çok yüksek bir oran sayýlabilecek % 12'ler civarýnda seyrediyor. Sitenin amacý baþlattýðý kampanya aracýlýðý ile bu oranlarý %1'ler seviyesine çekmektir. Sitedeki haritaya baktýðýnýzda Türkiye'de bile Internet Explorer 6'nýn kullanýmýnýn % 3 seviyesinde olduðu görülüyor. Gariptir ki IE6 dünyada en çok % 34.5'lik bir oranla ?in'de, %24.8'lik oranla Güney Kore'de ve %12.3'lük bir oranla da Hindistan'da kullanýlýyor.

 

Site bu dediði kampanyayý baþarabilmek için site sahiplerine sitelerine yerleþtirebilecekleri bir kod sunuyor:

<!--[if lt IE 7]> <div style=' clear: both; height: 59px; padding:0 0 0 15px; position: relative;'> <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://www.theie6countdown.com/images/upgrade.jpg" border="0" height="42" width="820" alt="" /></a></div> <![endif]-->

yukarýda kodu sitenize koyarak, sitenize hala Internet Explorer 6 aracýlýðý ile baðlananlarý sitenize girdikleri anda bir uyaru resmiyle uyarabiliyorsunuz. Böylelikle ziyaretçi isterse otomatik olarak çýkan bannera týklarayarak yeni nesil web tarayýcýsýný yükleyebilecek adrese yönlendiriliyor.

 

Adres: http://www.ie6countdown.com


· · · · · · · · ·
Yazan: | 05.03.2011 | 2106 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.403 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar