E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternette Unicode Kullanýmý Yüzde 60'ý Geçti

Unicode (evrensel kod) hangi altyapý, programlama dili ya da yazýlým olursa olsun her bir yazý karakteri için ortak ve deðiþmez bir sayý deðerini atayan bir evrensel karakterler standardýdýr. Uzun yýlar kullanýcýlarýn farklý farklý karakter kodlamalarý ile boðuþmasý ve özellikle internette bilgi üretimi esnasýnda sýkýntýlar yaþanmasýna neden olan karakter görüntüleme problemine evrensel çapta getirilmiþ olan ve yeryüzündeki tüm karakterlere bir sayý deðeri atamayý amaçlayan bir sistemdir. Son yýllarda web sitelerindeki genel eðilim unicode sistemine (UTF-8) hýzlý bir geçiþ yönündedir. Google'ýn bu konuda yapmýþ olduðu en son araþtýrmaya göre Web'in %60'tan fazlasý hali hazýrda unicode sistemine geçmiþ durumda.

 

Unicode’un özellikle istemci-sunucu ve web sitelerinde kullanýmý önemli bir düzeyde tasarruflar saðlamaktadýr. Unicode (evrensel kod) tek bir yazýlýmýn ya da bir web sitesinin yeniden tasarlanmasýna gerek kalmadan her türlü dil ve ülke için uyumlu hale getirilmesini saðlar. Ayný zamanda dijital verilerin çeþitli iþletim sistemleri arasýndaki aktarýmýný da sorunsuz hale getirmektedir.

 

2001-2012 Arasý Ýnternetteki Farklý Karakter Kodlamalarýnýn Eðilimleri:

 

Unicode ve diðer kodlamalarýn internetteki kullanýmý için Google'ýn indekslemiþ olduðu milyarlarca web sayfasýndan derlediði bilgiler (üstteki grafik) bize çok önemli veriler sunuyor. Buna göre web sayfalarýnýn desteklediði farklý diller ve kodlamalar arasýnda Unicode'un (UTF-8) 2005 yýlýndan bu yana kullanýmýndaki artýþ %800'ü bulmuþ ve 2012 itibarýyla %60'ý geçmiþ. Unicode'un hemen arkasýndan gelen ASCII'nin kullanýmý ise %16'larda seyrederken, Unicode ile her ikisi beraber toplamda internet sitelerinin %80'ninde kullanýlýr hale gelmiþ.

Görünen o ki, çok yakýn bir zamanda unicode kullanýmý bütün web siteleri için genel geçer bir dil kodlama yöntemi olacak...

 

Unicode'da Türkçe karakterlerin karþýlýklarý:

 • ð - u011f
 • Ð - u011e
 • ý - u0131
 • Ý - u0130
 • ö - u00f6
 • Ö - u00d6
 • ü - u00fc
 • Ü - u00dc
 • þ - u015f
 • ? - u015e
 • ç - u00e7
 • Ç - u00c7

 

Unicode hakkýnda bakabileceðiniz diðer baðlantýlar:


· · · · · · · ·
Yazan: | 04.02.2012 | 3419 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.258 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar