E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýþteyken Web'de Sörf Yapmak ?alýþanlarýn Performansýný Olumlu Yönde Artýrýyor

Ýþteyken internette boþ boþ gezmekten ötürü kendinizi suçlu hissetmeyin. Zira son yapýlan bir araþtýrmaya göre bu durum performansýnýzý artýrýyor. Singapur Ulusal Üniversitesinin yaptýðý araþtýrmaya göre yorgun çalýþanlarýn performasýný artýrmada ve kendilerini toparlamada serbest çaðrý yapma, yazý yazma veya e-posta gönderme iþlemlerine nazaran internette sörf yapmanýn daha etkili ve dinlendirici olduðu görüldü.

 

"Impact of Cyberloafing on Psychological Engagement" baþlýklý çalýþma için araþtýrmacýlar 2 ayrý deney gerçekleþtirdiler. Ýlk deneyde 96 lisans öðrencisini "kontrol", "serbest mola" ve "webde gezinen" olmak üzere 3 ayrý gruba böldüler. Ardýndan her bir gruba verilen bir metin içinden 'e' harflerini iþaretlemeleri için 20 dakika verildi. Ardýndan sonraki 10 dakikada kontrol grubuna baþka basit bir görev daha verilirken, serbest mola grubuna ise ne isterlerse onu yapabilecekleri söylendi. Webde gezinen grup ise internette keyfince dolaþtý. Daha sonra devamýnda ise üç grubu da 10 dakikada yapmalarý için yine bir yazý içinden belli bir harfi iþaretleme iþi istendi.

 

 

Deney sonunda webde gezinen grupta diðer gruplara nazaran daha düþük seviyelerde zihinsel yorgunluk, can sýkýntýsý ve yüksek düzeyde katýlým görülmüþ. Ardýndan 191 yetiþkin üzerinde yapýlan baþka bir deneyde de yine internette sörf yapmanýn kafa onarýcý ve toplarlayýcý bir iþlevi olduðu görülmüþ.

 

Peki niçin internette kendince gezinti yapmanýn böyle onarýcý bir etkisi oluyor? Araþtýrmacýlara göre internette keyfince sörf yapmanýn aynen gidip bir bardak çay içmek ya da kafeden birþeyler atýrþtýrmak gibi sadece kiþinin kendi sevdiði þeyi yapmasýndan ötürü birey üzerinde daðýlmýþ bir zihnin toparlanmasýnda daha etkin rol oynadýðý görülüyor. Aynen tersine düþünüldüðünde ise, e-postalarý ile vakit geçiren biri kontrol edemediði bir e-posta trafiðinden her an rahatsýz olabilmekte ve her birine iþ için cevap yetiþtirme kaygýsý ile sürekli bir gerilim halinde olacaðýndan e-posta meþguliyetinin o kadar da zihin toplarlayýcý ve onarýcý bir iþlevi olmadýðý fark edilmiþ.

 

Araþtýrmacýlar özellikle bazý þirketlerde, yeni takýnýlan kurumsal tavýrlar yüzünden internete çok ciddi kýsýtlamalar getirilmesinin çalýþanlarýn üretkenliðini ve performansýný doðrudan etkileyebileceði görüþünü öne sürüyorlar.


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 26.08.2011 | 3659 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.238 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar