E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Küçük Sitelerin Büyüklere Kýyasla Yüksek Etki Gücü Olduðu ve Fazla Trafik ?rettiði Belirlendi

Aralarýnda Türkçe internet sitelerin de bulunduðu 1000 popüler site üzerinde yapýlan bir araþtýrmaya göre, küçük web sitelerinin daha büyük web sitelerine nazaran trafik üretmede ve etki gücü söz konusu olduðunda, týklama sayýsý ve günlük kullanýcý akýþý açýsýndan orantýsýz bir yüksek etkiye sahip olduðu ortaya çýktý.

Üstteki resim: Jason A. Samfield

 

Çinli araþtýrmacýlar tarafýndan yapýlan bu araþtýrmanýn ayný alanda önceden yapýlanlara göre önemli bir farký bulunuyor. Araþtýrmacýlar web siteleri arasýndaki karmaþýk iliþkileri anlamak için web siteleri arasýndaki týklama akýþýný analiz etmiþ. Böylelikle internet çapýnda toplu tarama davranýþlarý hakkýnda daha fazla bilgi edinmek amaçlanmýþ.

 

 

Araþtýrmada, en popüler 1000 siteden oluþan týklama akýþý aðýnýn Markov matrislerine dayanan analizde kullanýcýlarýn hareketi izlenerek akýþ analizi yoluyla bulgular doðrulandý. Buna göre týklama akýþý aðýndaki web sitelerinin eriþilebilirliði incelenen sitelerin trafik seviyesinden daha yavaþ artýyor.

 

Yani týklamalara dayalý araþtýrmaya göre Web aslýnda sadece birkaç merkezin etrafýnda kümelenmiyor. Ve nispeten küçük sitelerin daha büyük olanlara kýyasla popülerlik elde etmede daha büyük bir þansý var. Daha da ilginç olaný ise kullanýcý navigasyonlarý web siteleri arasýndaki trafik eþitsizliðini artýrýyor. Ayrýca araþtýrmayla elde edilen bulgular sitelerin deðerini ve ilgili reklam geliri tahmin etmede etkili olduðunu savunuyor.

 

Konuyla baðlantýlý olarak ilgilinizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · ·
Yazan: | 24.06.2013 | 2581 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.223 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar