E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Küresel Online Reklam Pazarý Raporu

Google en son yayýnlandýðý rapora göre DoubleClick for Publishers (DFP), DoubleClick Ad Exchange, Google Adsense ve Admeld ile birlikte dünyanýn en büyük online reklam aðýný oluþturmasý dolayýsýyla hali hazýrda küresel online reklam pazarýnýn da yaklaþýk %50'sini elinde tutuyor. Dünyanýn 245 ülke ve bölgesinin 235'inde reklam yayýnlayan Google, en çok reklam gösterimini ABD (%24,7), Çin (%10,5) ve Japonya'dan (%5,7) alýrken, Türkiye'den %2,5 oranýný görüyor. Ayrýca orta boy dikdörtgen (300x250), afiþ (728x90) ve gökdelen (160x600) ebatlarý tüm gösterimlerin yaklaþýk %80'ini oluþtururken, mobil reklamlarda ise inanýlmaz artýþlar yaþanýp, 2011'de 320x50'de %186 ve 300x50'de %119 artýþ oranlarý görülmüþ.

 

Online reklam pazarýnda en çok gösterimin yaþandýðý ABD (%24,7) baz alýndýðýnda, 2012 yýlý itibarýyla Google toplam reklam gösteriminde %47,6'ya ulaþýrken, hemen arkasýnda gelen Yahoo'ya (%10,8) 4 kat fark atarken, Facebook'a (%8,8) 5 kat, Microsoft'a (%6) 8 kat ve AOL'a (%2,4) da tam 20 kat fark atýyor. Google 2011 ile 2012'nin ilk yarýsý arasýnda reklam gösterim oranýný %4,1 artýrýrken, ayný dönemde Facebook sadece %1,1'lik artýþ saðlamýþ:

 

Ayný dönemlerde Google mobil web alanýnda Ad Exchange ve AdSense platformlarý için %250 oranýnda bir artýþý görürken, video reklam gösteriminde ise DFP platformlarýnda %70'lik artýþ görmüþ.

 

Reklam Ebatlarýna Göre Gösterim Oranlarý

 

Dünya online reklam gösterimlerinde küçük ebatlý reklamlar kategorisine giren 468x60, 120x600, 125x125, 120x120 ve 88x31 çok hýzlý bir þekilde popülerliðini kaybederken, 2011'in 1. ve 4. çeyrekleri büyüme farklarýna göre 468x60 (-%16) ve 120x600 (-%15) neredeyse yok olmaya yüz tutmuþ durumda. 2011 yýlýnda premium reklam ebatlarý olarak görülen 300x600, 300x50 ve 300x100 inanýlmaz raðbet görürken, 300x100 %70 ve 300x600 %37'lik artýþ saðlamýþ. Mobil reklam ebatlarýnda ise en çok 320x50 (%186) ve 300x50  (%119) raðbet görüyor.

 

 

Ülkeler Göre Gösterim Oranlarý

 

Online reklam gösteriminde dünya genelinde Kuzey Amerika ve Batý Avrupa önde iken son bir iki yýldýr özellikle Doðu Asya baþta olmak üzere Asya Pasifik ülkelerinde inanýlmaz artýþlar yaþanýyor. Bu baðlamda dünyada en çok reklam gösterimi saðlayan ilk üç ülke ABD (%24,7), Çin (%10,5) ve Japonya (%5,7) olurken, 2011 itibarýyla online reklam gösterimde Mýsýr %45, Endonezya %85, Venezuela %79, Kenya %157, Laos %382, Ekvator Ginesi %4635, Montserrat %990 ve Palau %1106 büyüme oraný yakalamýþ.

 


· · · · · · · ·
Yazan: | 29.05.2012 | 3628 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.295 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar