E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

PHP ile Resim Ýþlemek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

phpthumbPHP Thumb, normalde resimlerin otomatik thumbnail görüntüsünü almak için geliþtirilmiþ, oldukça küçük boyutlu, resimlerin boyutlarýný yükseklik-geniþlik ve yüzdesel boyutlandýrma, kýrpma ve döndürme iþlemlerini baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirebilen bir PHP resim iþleme kütüphanesidir.


Kütüphane sadece yukarýda sýraladýðýmýz iþlemleri yapmakla sýnýrlandýrýlmamýþ; isterseniz kendize özel eklentileri kolayca kütüphaneye ekleyebiliyorsunuz.

PHP Thumb'ýn bir diðer önemli özelliði ise, resimlere uygulamak istediðiniz iþlemleri ayrý ayrý yeniden yapmak zorunda olmamanýzdýr. Yani bir resim üzerinde yapacaðýnýz tüm iþlemleri belli bir sýraya göre tek seferde gerçekleþtirebiliyorsunuz.

PHP Thumb'ý kullanabilmek için sisteminizde daha önceden GD kütüphanesinin de yüklü olmasý ve PHP5 sürümünü kullanýyor olmanýz gerekmektedir.

Kütüphanenin kullanýmý ve çaðrýlmasý oldukça basit:


- resimleri yeniden boyutlandýrmak için:

require_once '../ThumbLib.inc.php';

$thumb = PhpThumbFactory::create('images/test.jpg');
/* Resmi 100x100 ebatlarýnda yeinden boyutlandýrma */
$thumb->resize(100, 100);
$thumb->show();


- resmi döndürmek için:

require_once '../ThumbLib.inc.php';
 
$thumb = PhpThumbFactory::create('images/test.jpg');
/* Resmi 180 derece döndür */
$thumb->rotateImageNDegrees(180);
 
$thumb->show();


- resmi kýrpmak için:

require_once '../ThumbLib.inc.php';
 
$thumb = PhpThumbFactory::create('images/test.jpg');
/* $startX, $startY, $cropWidth, $cropHeight */
$thumb->crop(50, 50, 100, 100);
 
$thumb->show();


- resmi yüzdesel olarak yeniden ebatlandýrmak için:

require_once '../ThumbLib.inc.php';
 
$thumb = PhpThumbFactory::create('images/test.jpg');
/* Yüzdenin miktarý %100'den hem az hem de çok olabilir */
$thumb->resizePercent(60);
 
$thumb->show();


- resimleri farklý formatlarda kaydetmek için:

require_once '../ThumbLib.inc.php';
 
$image_path = 'images/';
 
$thumb = PhpThumbFactory::create($image_path . 'test.jpg');
$thumb->resize(300, 300);
 
$thumb->save($image_path . 'test.png', 'png');


-resimlere farklý iþlemleri sýrasýyla uygulamak için:

require_once '../ThumbLib.inc.php';
 
$options = array('resizeUp' => true, 'jpegQuality' => 60);
 
$thumb = PhpThumbFactory::create('images/test.jpg', $options);
$thumb->resize(300, 300);
$thumb->show();


Yukarýdaki örneklerden de görüldüðü gibi kütüphanenin kullanýmý oldukça kolay. Ýþlemlerin iþleyiþi hýzlý ve performansý fazlasýyla iyi. Baþucu yardýmcý kütüphanelerden biri olabilecek nitelikte yararlý bir kütüphanedir.


Adres: http://phpthumb.gxdlabs.com


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.03.2011 | 8561 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.167.231.97 | Yüklenme: 0.275 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar