E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

PHP, MySQL ve jQuery ile Ajax Anket Uygulamasý

Tanýtacaðýmýz ve anlatacaðýmýz WebResourcesDepot uygulamasý, PHP, MySQL ve jQuery ile yapýlmýþ, anket sonuçlarýný renkli ve hareketli çubuklar halinde gösteren harika bir Ajaxlý anket scriptidir. Script çok basit bir mantýkla çalýþýyor ve web sayfalarýna eklenmesi de çok kolay. Anketi eklemek için getPoll() þeklinde fonksiyonu çaðýrmak yetiyor.

Ajax Poll Script

Uygulamanýn kod kýsmý 3 parçadan oluþuyor: HTML, Javascript (jQuery) ve PHP kodlarý.

 

HTML Kýsmý

<div id="pollWrap">
    <form name="pollForm" method="post" action="inc/functions.php?action=vote">
        <h3>Poll Question 1</h3>
        <ul>
            <li>
                <input name="pollAnswerID" id="pollRadioButton1" value="1" type="radio">
                Answer1 for Poll1
                <span id="pollAnswer1"></span>
            </li>
            <li class="pollChart pollChart1"></li>
            <li>
                <input name="pollAnswerID" id="pollRadioButton2" value="2" type="radio">
                Answer2 for Poll1
                <span id="pollAnswer2"></span>
            </li>
            <li class="pollChart pollChart2"></li>
        </ul>
        <input name="pollSubmit" id="pollSubmit" value="Vote" type="submit">
        <span id="pollMessage"></span>
        <img src="ajaxLoader.gif" alt="Ajax Loader" id="pollAjaxLoader">
    </form>
</div>

 Anketteki her bir seçim için farklý bir ID ayarlanýyor. Ve herbiri de veritabanýndaki kendi IDleri ile eþtir.

 

PHP Kýsmý

Önce veritabanýna baðlanýyor:

require("db.php");
//GETTING VARIABLES START
$action         = mysql_real_escape_string($_POST['action']);
$pollAnswerID    = mysql_real_escape_string($_POST['pollAnswerID']);
//GETTING VARIABLES END

Ardýndan, veritabanýnda döngü yapan be yukarýdaki anketin HTML'sini oluþturan getPoll fonksiyonu oluþturulur:

function getPoll($pollID){
    $query  = "SELECT * FROM polls LEFT JOIN pollAnswers ON polls.pollID = pollAnswers.pollID WHERE polls.pollID = " . $pollID . " ORDER By pollAnswerListing ASC";
    $result = mysql_query($query);
    //echo $query;jquery

    while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
    {
        $pollQuestion         = $row['pollQuestion'];
        $pollAnswerID         = $row['pollAnswerID'];
        $pollAnswerValue    = $row['pollAnswerValue'];

        if ($pollStartHtml == '') {
            $pollStartHtml     = '<div id="pollWrap"><form name="pollForm" method="post" action="inc/functions.php?action=vote"><h3>' . $pollQuestion .'</h3><ul>';
            $pollEndHtml     = '</ul><input type="submit" name="pollSubmit" id="pollSubmit" value="Vote" /> <span id="pollMessage"></span><img src="ajaxLoader.gif" alt="Ajax Loader" id="pollAjaxLoader" /></form></div>';
        }
        $pollAnswersHtml    = $pollAnswersHtml . '<li><input name="pollAnswerID" id="pollRadioButton' . $pollAnswerID . '" type="radio" value="' . $pollAnswerID . '" /> ' . $pollAnswerValue .'<span id="pollAnswer' . $pollAnswerID . '"></span></li>';
        $pollAnswersHtml    = $pollAnswersHtml . '<li class="pollChart pollChart' . $pollAnswerID . '"></li>';
    }
    echo $pollStartHtml . $pollAnswersHtml . $pollEndHtml;
}

Ýlgili anketi için answerID'yi saðlayan getPollID fonksiyonu:

function getPollID($pollAnswerID){
    $query  = "SELECT pollID FROM pollAnswers WHERE pollAnswerID = ".$pollAnswerID." LIMIT 1";
    $result = mysql_query($query);
    $row = mysql_fetch_array($result);

    return $row['pollID'];
}

Ve getPollResults fonksiyonu:

function getPollResults($pollID){
    $colorArray = array(1 => "#ffcc00", "#00ff00", "#cc0000", "#0066cc", "#ff0099", "#ffcc00", "#00ff00", "#cc0000", "#0066cc", "#ff0099");
    $colorCounter = 1;
    $query  = "SELECT pollAnswerID, pollAnswerPoints FROM pollAnswers WHERE pollID = ".$pollID."";
    $result = mysql_query($query);
    while($row = mysql_fetch_array($result))
    {
        if ($pollResults == "") {
            $pollResults = $row['pollAnswerID'] . "|" . $row['pollAnswerPoints'] . "|" . $colorArray[$colorCounter];
        } else {
            $pollResults = $pollResults . "-" . $row['pollAnswerID'] . "|" . $row['pollAnswerPoints'] . "|" . $colorArray[$colorCounter];
        }
        $colorCounter = $colorCounter + 1;
    }
    $query  = "SELECT SUM(pollAnswerPoints) FROM pollAnswers WHERE pollID = ".$pollID."";
    $result = mysql_query($query);
    $row = mysql_fetch_array( $result );
    $pollResults = $pollResults . "-" . $row['SUM(pollAnswerPoints)'];
    echo $pollResults;
}

Ve son oylama ve çerez iþini yapan PHP kodu:

if ($action == "vote"){

    if (isset($_COOKIE["poll" . getPollID($pollAnswerID)])) {
        echo "voted";
    } else {
        $query  = "UPDATE pollAnswers SET pollAnswerPoints = pollAnswerPoints + 1 WHERE pollAnswerID = ".$pollAnswerID."";
        mysql_query($query) or die('Error, insert query failed');
        setcookie("poll" . getPollID($pollAnswerID), 1, time()+259200, "/", ".webresourcesdepot.com");
        getPollResults(1);
    }
}

 

jQuery(Javascript) Kýsmý

Seçili cevabý php koduna yapýþtýran Ajax kodu:

$(document).ready(function() {   

    $("#pollAjaxLoader").hide(); //hide the ajax loader
    $("#pollMessage").hide(); //hide the ajax loader
    $("#pollSubmit").click(function() {
        var pollAnswerVal = $('input:radio[name=pollAnswerID]:checked').val();//Getting the value of a selected radio element.
        if ($('input:radio[name=pollAnswerID]:checked').length) {
            $("#pollAjaxLoader").show(); //show the ajax loader
            $.ajax({
                type: "POST",
                url: "inc/functions.php",
                data: { pollAnswerID: pollAnswerVal, action: "vote" },
                success: function(theResponse) {
                    //the functions.php returns a response like "1|13|#ffcc00-2|32|#00ff00-3|18|#cc0000-63" which the first number is the answerID, second is the points it has and third is the color for that answer's graph. The last number is the sum of all points for easilt calculating percentages.
                    if (theResponse == "voted") {
                        $("#pollAjaxLoader").hide(); //hide the ajax loader
                        $("#pollMessage").html("sorry, you already voted.").fadeTo("slow", 1);
                    } else {
                        var numberOfAnswers         = (theResponse).split("-").length-2;//calculate the number of answers
                        var splittedResponse         = (theResponse).split("-");
                        var pollAnswerTotalPoints     = splittedResponse[numberOfAnswers+1];

                        for (i=0;i<=numberOfAnswers;i++)
                        {
                            var splittedAnswer         = (splittedResponse[i]).split("|");
                            var pollAnswerID         = (splittedAnswer[0]);
                            var pollAnswerPoints     = (splittedAnswer[1]);
                            var pollAnswerColor     = (splittedAnswer[2]);
                            var pollPercentage        = (100 * pollAnswerPoints / pollAnswerTotalPoints);
                            $(".pollChart" + pollAnswerID).css("background-color",pollAnswerColor);
                            $(".pollChart" + pollAnswerID).animate({width:pollPercentage + "%"});
                            $("#pollAnswer" + pollAnswerID).html(" (" + Math.round(pollPercentage) + "% - " + pollAnswerPoints + " votes)");
                            $("#pollRadioButton" + pollAnswerID).attr("disabled", "disabled"); //disable the radio buttons
                        }
                        $("#pollAjaxLoader").hide(); //hide the ajax loader again
                        $("#pollSubmit").attr("disabled", "disabled"); //disable the submit button
                    }
                }
            });
            return false;

        } else {
            $("#pollMessage").html("please select an answer.").fadeTo("slow", 1, function(){
                setTimeout(function() {
                    $("#pollMessage").fadeOut("slow");
                }, 3000);
            });
            return false;
        }

    });

});

Uygulamanýn orjinal adresini ziyaret ederek daha detaylý bilgilere ulaþabilirsiniz.

Kaynak: http://www.webresourcesdepot.com/ajax-poll-script-with-php-mysql-jquery/
Demo: http://webresourcesdepot.com/wp-content/uploads/file/ajax-poll-script/
Ýndir: http://www.webresourcesdepot.com/?download=AjaxPollScript


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.06.2010 | 10033 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.268 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar