E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Cezbeden Tasarýmlar Ýçin 35 Adet PSD

Çoðu tasarýmcý ve grafiker için belli nesneleri baþtan yapmak cidden zor olabiliyor. Hazýr ve esin kaynaðý olabilecek tasarýmlarý kullanmak ise hem iþleri hýzlandýrýyor hem de yeteneðinizin armasýna vesile oluyor. Ýþte size çok çarpýcý ve cezbedici harika ve her yerde kullanabileceðiniz hazýr photoshop(PSD) dosyalarý.

14.06.2009 | Devamı »

Web Tabanlý Müzik ve Video Oynatma Platformu

Subsonic, bir açýk-kaynak web tabanlý medya oynatma-çalma uygulamasýdýr. Müziklerinizi online olarak rahatlýkla her yerden dinleyebilme ve paylaþabilmenizi saðlýyor.

14.05.2009 | Devamı »

Her Türlü HTML Sitesini Flash Sitesine ?evirin

Wrapper, var olan HTML/CSS içerikli siteyi alýp, onu kendiliðinden herhangi bir uygulamaya gerek duymadan flash sitesine çeviren çok ilginç bir uygulama.

22.04.2009 | Devamı »

Açýk Kaynak E-Ticaret Sistemi

OpenCart, PHP & MySQL ile yapýlmýþ bir açýk kaynak e-ticaret sitesi uygulamasýdýr. Her e-ticaret sitesinin ihtiyaç duyabileceði sýnýrsýz kategori, ürün için çoklu resim desteði, müþteri görüþleri ve çoklu kur gibi özellikleri de mevcuttur.

21.04.2009 | Devamı »

Ajax Alýþveriþ Sepeti Uygulamasý

jCart oldukça basit, PHP ve jQuery ile yapýlmýþ ücretsiz bir ajaxlý alýþveriþ sepeti uygulamasý.

16.04.2009 | Devamı »

Oldukça Basit Flash Mp3 Player Uygulamasý

Flabell'den yeni bir flash mp3 oynatýcý-player uygulamasý. Oldukça basit ve minimalistik þekilde yapýlmýþ bu uygulama iþinizi epey bir kolaylaþtýracaktýr.

16.04.2009 | Devamı »

Oldukça Kaliteli Ýkon Paketi

WebInjection web tasarýmcýlar ve webmasterlar için yayýmlanmýþ çok kaliteli ve sitil sahibi bir ikon seti. 26 adet ve 48x48px ebatlarýnda ikonlar.

08.04.2009 | Devamı »

Online CSS Yapma ve Düzenleme Editörü

Styleneat, bir yükle-deðiþtir CSS dosyasý düzenleme hizmeti veren faydalý bir web sitesidir. CSS dosyalarýnýzý organize edip standartlaþtýrmanýzý saðlar.

02.04.2009 | Devamı »

15 Adet Güzel Görünümlü Yazý Tipi-Font

Yazý tipi yani font þekli tasarýmýna güzellik katan öðelerden biridir. Sýradan fontlarý kullanmaktansa her daim tasarýmýnýza giden ve göze hoþ gelen yazý tipleri tercih edilmelidir. Ýþte ücretsiz kullanabilceðiniz 15 adet yazý tipi.

02.04.2009 | Devamı »

Yüzlerce ?cretsiz Doku-Texture

Arka plan dokularý belki de tasarýmýn en önemli kýsmýný teþkil ederler. Onlarýn o bütünü tamamlayan etkileri olmadýðý zaman; donuk ve havasý olmayan tasarýmlar kullanýcýyý/ziyaretçiyi iter. Ýþte tasarýmlarýnýz için yüzlerce doku-texture.

02.04.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.378 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar