E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

jQuery ile Resim Döndürme Uygulamasý

jQuery'nin kendine has bir takým animasyon ve efekt özellikleri mevcut. Nesneleri kusursuz döndürmek için basit kodlardan daha fazlasýna ihtiyacýnýz var.

16.03.2009 | Devamı »

?cretsiz Ajax E-Bülten Uygulamasý

Ücretsiz olan bu ajax e-bülten veya e-posta takip listesi uygulamasý PHP ve jQuery ile yapýlmýþtýr. Oldukça basit arayüzü ve hýzlý performansý ile göz dolduran bir uygulama.

12.03.2009 | Devamı »

Sitenizde Tek-Týk Google ?eviri Hizmeti Verin

Web siteniz üzerinde anlýk çeviri hizmeti sunmak ister misiniz? Ya da içeriðinizin veyahut içerikteki kelimeleri anýnda baþka dillere çevrilmesini saðlamak ister misiniz? Ýþte Google Translate API ve jQuery ile inanýlmaz bir sözlük uygulamasý.

09.03.2009 | Devamı »

?cretsiz Flash Menü ve Animasyon

SoulWire, flash için ActionScriptler ve illustrasyonlar sunan çok faydalý bir blogtur. Bu sefer güzel görünümlü flash menüler ve animasyonlar hazýrlamýþlar. Özellikle dairesel menüleri bir harika.

04.03.2009 | Devamı »

HTML Ýçeriðini jQuery Ýle Döndürme ve Kaydýrma

jQuery ile sayfalarýnýzdaki içerikleri kolaylýkla kayan bir bar ile döndürebilirsiniz. Görsellik ve tasarýmda büyük kolaylýklar saðlayan bu özellik iddialý her web sitesinde mutlaka olmalý.

25.02.2009 | Devamı »

Sürükle-Býrak Tekniði Ýle Ajax Captcha

Ýnternet sitelerinde sýklýkla doldurduðumuz formlardaki en ciddi problem güvenlik problemidir. Özellikle de bu formun bir spam robot programý mý yoksa bir insan tarafýndan mý doldurulduðu çok ciddi bir sorundur.

20.02.2009 | Devamı »

Sadece CSS ile ?izgisel Grafik ve ?izelge Hazýrlama

Flash, Silverlight ve JavaScript dil ve programlarýnda hali hazýrda grafik ve çizelge üretme adýna çok kaliteli uygulamalar mevcut. Bunun yanýnda bir de sadece saf CSS kullanarak da çok þýk çizelge grafikler hazýrlanabilmektedir.

13.02.2009 | Devamı »

Online ?ema-Diyagram Yapma Uygulamasý

Diyagramlar, akýþlar, algoritma grafikleri ve þemalar karmaþýk fikirleri veya iþlem süreçlerini basit ve anlaþýlýr göstermenin en kolay yollarýndan biridir. Fakat bu diyagramlarý çizmek bazen karmaþýk olabilmektedir. Ýþte bu iþi online olarak oldukça kolay yapmayý saðlayan bir web2.0 hizmetinden bahsediyoruz.

11.02.2009 | Devamı »

Farklý Videolarý Tek Bir Oynatýcýda Görüntüleyin

Birçok farklý video sitesinde, sitenize ekleyebileceðiniz oldukça fazla video mevcut. Ve her video sitesininde kendine ait farklý bir oynatýcýsý-player var. Farklý kaynaklardaki videolarý tek bir oynatýcý-player ile görüntülemekten bahsediyoruz.

10.02.2009 | Devamı »

Web Tasarýmýnda CSS Grid Mucizesi

CSS grid sistemini kullanarak bir web sitesine inanýlmaz bir esneklik ve kullaným kolaylýðý kazandýrýlabiliyor. Yine birileri bu iþe ciddi emek harcamýþ ve kafa yormuþ, webciler için kullanabilecekleri gridler hazýrlamýþ.

05.02.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.367 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar