E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

jQuery ile Sayfa Köþelerine Karizmatik Kývrýk

Artýk jQuery ile web sayfanýzýn köþelerine sayfa kývrýðýný rahatlýkla  koyabileceksiniz. Açýk kaynak olan bu uygulama jQuery kullanýcý arabirimine ve yeniden ayarlanabilir paket büyüklüðüne sahip.

29.01.2009 | Devamı »

Google Aramalarýna Kýsa Adreslerle Eriþin

Gog.is, bazen uzunca uzayýp giden google arama sonuç adreslerini, çok kýsa gerçek adreslerle deðiþtirerek onlara ulaþým kolaylýðý saðlayan çok faydalý bir web uygulamasý.

12.01.2009 | Devamı »

?cretsiz Logo Tasarým Kaynaðý

LogoInstant bir ücretsiz web logo tasarým kaynaðýdýr. ?u an itibarýyla 50'den fazla logo mevcut ve sayý sürekli artýyor.

23.12.2008 | Devamı »

Sanatsal ve Estetik Arka Planlar

Sayfanýn görünümüne sanatsal ve estetik hava katan bu arka planlar ile sitilinizi konuþturabilirsiniz. Preview ile arka planý indirmeden sayfada önizleme yapma imkanýnýz var.

26.11.2008 | Devamı »

?cretsiz Flash Grafik ve ?izelge Scripti

FusionCharts, verilere baðlý anlýk deðiþebilen, þýk görünümlü, uygulama sahasý geniþ ücretsiz hareketli flash grafikler ve çizelgeler yapabileceðiniz bir uygulamadýr. PHP, Python, Ruby on Rails, ASP, ASP.NET, JSP, ColdFusion hatta basit HTML sayfalarýnda ve PowerPoint sunumlarýnda bile kullanabilirsiniz.

17.11.2008 | Devamı »

Statik Bir Web Sitesini Kolayca Ajaxlý Hale Getirin

Çok kolay bir hareketle sizde statik ve donuk olan sitenize ajaxlý karizmatik bir hava katabilirsiniz. com.bydust.ajax javascript class'ý ile statik bir web sayfasýný anýnda ajaxlý hale getirin. Kullanýmý çok basit.

07.11.2008 | Devamı »

Web'de Arþiv CD-DVD Kapaklarýný ve Etiketlerini Bulun

Çoðu arþivcinin elinde uzun zamandýr biriktirdiði çok deðerli müzik, film ve program gibi arþiv niteliði taþýyan cd-dvd gibi diskler mevcuttur. Bunlarý arþivlerken sadece disklerin üzerine yazý ile not almak; tekrar bakmak istediðinizde bulmanýzý bayaðý bir zorlaþtýracaktýr. Ýnternetten ilgili diskin kapaðýný veya etiketini bulmanýz, arþivleme iþinizi kolaylaþtýracaktýr.

29.09.2008 | Devamı »

94 Adet ?cretsiz PNG Arkaplan Resimleri

DragonArtz, 94 adet, her yerde kullanabileceðiniz, oldukça güzel ve de ücretsiz arkaplan resimleri yayýnladý. Hem de PNG formatýnda. Resimler tam kalite 4167*4167px boyutlarýnda ve farklý farklý renk ve tasarýmlarda yayýnlandý.

29.09.2008 | Devamı »

Flash ve XML ile Resim Galerisi

Kaynak kodu ile beraber gelen resim galerisi ve ücretsiz flash resim galeri uygulamasýnýn ayarlarýný XML dosyasý ile kolayca yaparak; dosyalarý ve resimleri de deðiþtirerek kendinize göre uyarlayabiliyorsunuz.

26.09.2008 | Devamı »

?cretsiz Flash Media-Medya Player-Oynatýcý

Flowplayer, ihtiyaçlarýnýza göre deðiþiklik yapabileceðiniz ve görünümünde rahatlýkla oynama yapabileceðiniz bir ücretsiz flash medya-media oynatýcýdýr. FLV, H.264 kodlu MP4, JPG, PNG ve MP3 dosya tiplerini ayný anda destekliyor.

26.09.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.31 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar