E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Sitenizin Hýzýný Artýracak 9 Tavsiye

Web sitem çok yavaþ veya yüklenmesi uzun sürüyor gibi sorunlarýnýz mý var? Ýhtiyacýnýz olan makalemizi okuyup, yavaþlýðýn nedenlerini araþtýrýp ardýndan bir takým iyileþtirmelerde bulunmaktan ibaret...

23.09.2008 | Devamı »

Htaccess MIME Types Kullanýmý

MIME:Multipurpose Internet Mail Extensions (Çok amaçlý Ýnternet Posta Eklentileri); SMTP'yi hem metin hem de resim-ses-görüntü gibi birden çok içerik eklenebilecek þekilde geniþleten; e-posta uygulamalarý aracýlýðýyla gönderilecek olan iletiye çeþitli türdeki içeriði eklemek için kullanýlan bir internet standartýdýr. Eðer bu veriler eklenemezse, htaccess yardýmý ile bunu nasýl gerçekleþtirebiliriz?

21.09.2008 | Devamı »

Açýk Kaynak Javascript Grafikler

Bluff, canvas etiketleri kullanan bir açýk kaynak javascript grafik/çizelge ve grafikleme çözümüdür. Ayrýca Gruff grafikleme kütüphanesine bir javascript portudur.

19.09.2008 | Devamı »

Htaccess Dosyasýnýn Görüntülenmesini Engelleyin

Eðer htaccessi þifrelerin korunmasý için kullanýyorsanýz çok dikkatli olmanýz gerekmektedir. Çünkü htaccess dosyasýnýn herhangi bir þekilde ulaþýlabilir olduðu durumda þifrelerin hepsine kolaylýkla ulaþýlabilir. Yapmanýz gereken htaccess dosyasýna ulaþýmý engellemek ve onu gizlemek.

16.09.2008 | Devamı »

?ok Güçlü Resim Kýrpma Aracý

Jcrop, çok güçlü bir jQuery resim kýrpma aracýdýr. Jcrop geliþtiricilere direkt uygulamalarýna koyabilecekleri web tabanlý güçlü ve esnek bir araç sunuyor.

13.09.2008 | Devamı »

Online Harika Arkaplanlar Oluþturma Sihirbazý

BgPatterns, oldukça fonksiyonel ve kolay harika arkaplanlar oluþturma aracý veya sihirbazýdýr. Hazýr arkaplan, þaplon ve þekillerinden dilediðinizi seçip, rengini, açýsal yönünü ve canvas ayarlarýný yapýp anýnda .jpg olarak indirebiliyorsunuz.

08.09.2008 | Devamı »

Htaccess Yönlendirmeler Nasýl Yapýlýr

Web sitenizde çok önemli deðiþiklikler yapacaksýnýz ve sitenizin o an kullanýmdan da kalkýp ziyaretçilerinizi mutsuz etmek istemiyorsunuz. Çok kolay! Onlarý baþka bir dizine çaktýrmadan yönlendirip çalýþmanýza arkaplanda devam edebilirsiniz. Nasýl mý? Tabi ki htaccess.

08.09.2008 | Devamı »

3 Boyutlu Ýzometrik EPS ve SVG Vektör Ýkonlar

Monofactor tasarýmcýlarýndan Onur Öztaþkýran 30 adet, 3 boyutlu ve görselliði ön planda olan Turqua isimli izometrik ikon setini yayýnladý. Turkuaz mavisinin ön planda olduðu ikonlar hem Illustrator 8 EPS (ayrýca freehand ve corel draw'in son sürümlerinde de düzenlenebilir) ve SVG formatlarýndadýr.

08.09.2008 | Devamı »

Online CSS Yazý Tipi-Font Sihirbazý

Typechart, web yazý tipleri arasýnda karþýklý yazý tipi(font) farkýný görmenizi ve hangi yazý tipinin hangi parametrelerde sizin için daha uygun olduðunu gösterip bunun css kodunu anýnda veren bir web sitesi. Web tasarýmý ile ilgilenen herkesin ihityacý olabilecek çok çýlgýn bir site.

06.09.2008 | Devamı »

Basit Siteler Ýçin En Kolay Ýçerik Yönetim Sistemi

Zimplit, herhangi bir veritabanýna ihtiyaç duymayan ve kullanýmý inanýlmaz kolay bir içerik yönetim sistemi (CMS) uygulamasýdýr. Standart bir yönetici paneli yok. Panel yerine basit bir toolbox ile tüm iþinizi kolayca yapabiliyorsunuz.

04.09.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.423 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar