E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

jQuery ile Resim Galerisi

Galleria bir jQuery resim galerisi uygulamasýdýr. Resimleri teker teker ve sýrasý karýþýk bir þekilde yükleyip onlarý ölçülü, ölçüsüz, ortalanmýþ ve herhangi bir yerinden kýrpýlmýþ ufak resimler olarak gösterebilen bir uygulamadýr.

04.09.2008 | Devamı »

Online CSS Menüler Yapýn ve Ýndirin

CSS Menu Builder ile online herhangi bir þey indirmeden dilediðiniz renkte CSS menüler yapmanýzý saðlayan ücretsiz bir sitedir. Sitede toplam 30'dan fazla yatay  ve 700'den fazla dikey menü mevcut. Üstelik tamamen ücretsiz.

03.09.2008 | Devamı »

iPhone için Photoshop Arayüz Dosyalarý

Belki henüz bir iPhone sahibi olmayabilirsiniz. Olanlar ve iPhone'a arayüz ve grafik tasarlamak isteyelenler için ücretsiz psd dosyalarý.

27.08.2008 | Devamı »

Açýk Kaynak FLV Video Oynatýcý

Opentape, kendinize ait karýþýk müzik parçalarýndan liste yapmanýzý ve online oynatabilmenizi saðlayan bir açýk-kaynak flash mp3 çalar uygulamasýdýr.

26.08.2008 | Devamı »

?cretsiz CD ve DVD Kapak Temalarý

Free CD / DVD Case Templates in PSD Format CD veya DVD üretiyor veya müþterilerinize hediye olarak ya da ürün tanýtýmý için veriyorsanýz sizin için çok janjanlý CD ve DVD tasarýmlarý bulduk. Hem de photoshop dosyasý olarak. Ýstediðiz gibi kullanabilirsiniz. Çok þýk kapaklar tasarlayabilirsiniz.
06.08.2008 | Devamı »

PHP ve jQuery ile Dinamik Anket Yapýmý

PHP ile jQuery'in  bir araya geldiði çok pratik bir dinamik anket uygulamasýdýr. Sayfa yenilemeye gerek duymadan sonuçlarý animasyon þeklinde anýnda dinamik olarak görebiliyorsunuz. Kurmasý biraz meþakkatli ama sonuç tatmin edici.

03.08.2008 | Devamı »

Javascript ve Flash ile Resim Büyütme Araçlarý

Magic Toolbox, 2 tane çok þaþýrtýcý javascript ile resim yakýnlaþtýrma aracý yaptý. Bunlar Magic Zoom ve Magic Magnify resim yakýnlaþtýrma ve büyüteç araçlarýdýr.

23.06.2008 | Devamı »

XML ve Flash ile Otomatik Haber Slaytý

Otomatik haber slaytý, xml ve flash kullanarak içeriðinizi ve haberlerinizi sunmada çok þýk bir gösterim tarzý sunabilir. Birçok web sitesinde görüpte hasta olduðunuz bu uygulamanýn aslýnda yapýmý ve kullanýmý oldukça basit.

13.06.2008 | Devamı »

Sitenizin Açýlýþ Sayfasýný Deðiþtirin

Sitenizin açýlýþ sayfasý (ana sayfa-homepage) ya index.html ya index.php ya da index.asp'dir. Yani "http://www.siteniz.com" adresini girilince ekrana bu sayfalardan biri gelir. Peki zaten var olan ana sayfa yerine baþka bir sayfa açmak istediðinizde ne yapacaksýnýz?

30.04.2008 | Devamı »

Casus Bot ve ?evrimdýþý Tarayýcýlarý Engelleyin

Casus bot, sitenize zarar veren veya site üzerindeki e-postalarý toplayan kötü niyetli örümcek robotlardýr. Çevrimdýþý tarayýcýlar ise sitenizi en küçük kýrýntýsýna kadar indirip çevrimdýþý(offline) olarak internete baðlý olmadan ziyaret edilmesini saðlayan ve bu arada ilgili sitenin veri trafiðine kota bindirip yavaþlatan programlardýr. Her ikiside site kaynaklarýný sömürüp yavaþlamaya sebep olmaktadýrlar.

24.04.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.242 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar