E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Htaccess Yönlendirici Tabanlý Engelleme

Baþka bir domain üzerinden kelen kullacýlarý veyahut siteleri engellmek htaccessin diðer bir marifetlerinden biridir. Sitenizin trafik kayýtlarýný incelediðinizde hep ayný domain üzerinden sitenize yüzlerce yönledirme ve giriþ yapýldýðýný gördüðünüzde ne düþünürsünüz?

13.04.2008 | Devamı »

Online Kendi Yazý Tipinizi (Font) Oluþturun

FontStruct, online kendi þekilli fontunuzu (yazý tipi - arial, verdana, garamound gibi) yapabileceðiniz ücretsiz bir araçtýr. Geometrik þekillerle kendinize ait TrueType fontunuzu oluþturup bilgisayarýnýza indirebilirsiniz.

07.04.2008 | Devamı »

Htaccess IP Tabanlý Ziyaretçi Engelleme

Size sýkýntý veren ve fena þeyler yaparak sizi rahatsýz eden bir kullanýcý/ziyaretçi mi var? Sitenize girmesini htaccess ile engelleyin.

28.03.2008 | Devamı »

GTalk ile Sitenize Anlýk Mesajlaþma Aracý

Bir blog sayfanýz veya siteniz var . Ziyaretçileriniz ile anlýk iletiþime geçmek istiyorsunuz. Hemde herhangi bir zamazingoya sahip olmadan! Google yepyeni bir Gtalk özelliðini duyurdu yakýn zamanlarda: chatback. Siteniz üzerinden ziyareçilerle kolayca online mesajlaþma.

27.03.2008 | Devamı »

Javascript Resim Büyüteci

TJPzoom, Javascript / DOM ile programlanmýþ, açýk kaynak ve ücretsiz bir resim büyütecidir. Resmin üzerine fareniz ile  gelince ortaya çýkan büyüteç ile dolaþtýðýnýz yerler büyüyor.

27.03.2008 | Devamı »

Sitenizin HTML Kaynak Kodunu Sayfada Gösterin

Çoðu zaman ziyaretçilere bir parça kodu veya tüm bir sitenin html kaynak kodunu göstermek isteriz. Fakat bunu yazarken sitenin kendi kodlarýyla karýþýp yayýna girmesinden de çekiniriz. Fakat XML etiketleriyle bu çok kolay.

19.03.2008 | Devamı »

Htaccess ?ifre Korumalý Sayfa ve Dizin Oluþturma

Web sitesi sahibi herkes sitesindeki herhangi bir dizin/klasörün þifre ile korumalý olmasýný ister. Bunu saðlamanýn en kolay yollarýndan biri yine htaccessdir.

12.03.2008 | Devamı »

Boolean Mantýðý ile Geliþmiþ Arama

Boolean, mantýk, matematik ve bilgisayar biliminde deðeri doðru ya da yanlýþ olabilecek bir deðiþken türüdür. Bu deðer, bazen 0 veya 1 þeklinde de ifade edilir. Ýki boole'ca deðeriyle yapýlabilen bazý iþlemler: "doðru ve yanlýþ = yanlýþ" | "doðru ya da yanlýþ = doðru". Bu ifadeler, mantýksal sonuçlar çýkarmakta kullanýlýr. Bizler de bunu Google üzerinde deneyeceðiz.

12.03.2008 | Devamı »

Google ile Eþanlamlý Sonuçlar Bulmak

Google'da belli bir kelimenin üzerinden eþanlamlý aramalar yapmak oldukça kolay.

12.03.2008 | Devamı »

PNG Resimlerindeki ?effaf Arkaplan Problemi

PNG yani .png uzantýlý grafiklerin tasarýmcýlar arasýnda son yýllarda kullanýmý bayaðý bir arttý. Fakat bunlarýn internet explorer tarayýcýlarda görüntülenmesinde þeffaf arkaplan (transparant) problemi ortaya çýkýyor.

21.02.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.259 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar