E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sitenizdeki Yazýlarý Online PNG'ye ?evirin

Menülerinizi veya baþlýklarýnýzý resimlerle mi yapýyorsunuz?  Bunun ne kadar zor ve uzun bir uðraþ sonucu gerçekleþtiðini her webmaster/tasarýmcý bilir. Tek tek bütün yazý þekillerini ayarla, büyüklük, renk vs. Sonra gif mi png mi yoksa jpg mi olacak?  Bütün bunlarýn online kendiliðinden olmasýný istemez miydiniz?

09.02.2008 | Devamı »

Resimlerde Týklanabilen Bölgeler Oluþturun

Taggify sitenizdeki resimlerde üzerine gelindiðinde sizin daha önceden belittiðiniz bölgeleri týklanabilir kýlan bir web uygulamasý

09.02.2008 | Devamı »

Htaccess Hata Sayfalarý

Kendi sitenize ait hata sayfalarý/dökümanlarý yazmak için sunucu kökenli hata kodlarýný bilmenizde fayda var. En çok kullanacaðýnýz ise 404 ve 500 kodlarý için hata dökümanlarýdýr.

06.02.2008 | Devamı »

?cretsiz Cep Telefonu Videolarý (.3gp)

Ýnternetten herhangi bir paylaþým programý kullanmaya gerek kalmadan cep telefonunuz için videolar indirmek ister misiz? Vereceðimiz arama tekniði ile binlerce .3gp uzantýlý cep telefonu videosu içeren açýk dizinlere ulaþabilirsiniz

26.01.2008 | Devamı »

?cretsiz iTunes Plus (.m4a) Müzikleri

iTunes kullanýcýlarýna DRM korumalý olmayan müzik parçalarýnýn kullanýmýna izin veriyor. Yani kopya korumasý olmayan parçalar rahatlýkla dinlenilebiliyor. Peki Google kullanarak DRM'siz müzik parçalarýný kolaylýkla nasýl bulabiliriz?

26.01.2008 | Devamı »

?izgi Romanlarý Google ile Bulun

Herkes internetin bir müzik, film ve yazýlým deryasý olduðunu bilir. Elbette bulabilene! Peki küçüklüðünüzde okuduðunuz veya halen ilgiyle takip ettiðiniz çizgi romanlarý bulmak istemez misiniz? Google ile birkaç anahtar kelime kullanarak bu çizgi romanlara ulaþabilirsiniz.

26.01.2008 | Devamı »

.htaccess nedir?

.htaccess (Hypertext Access) Apache Web sunucusu ile birlikte gelen ve Apache Web sunucu üzerindeki belirli dizinlere eriþim için kullanýcý adý ve þifre sorgulamasý yapmaya yarayan, klasör düzeyinde ayarlara izin veren ve genel ayar dosyasýndaki direktifleri özelleþtirebilen bir ASCII ayar dosyasýdýr. Ayrýca arama motorlarýna robot.txt dosyasý yapýmýnda kullanýlýr.

21.12.2007 | Devamı »

HTML Programlama

1990'lara kadar, internette herhangi bir bilgiye ulaþmak teknik olarak çok zordu. Taki þimdi çok ünlü, gerçekte bir fizikçi olan Tim Berners Lee'nin  "hypertext" isimli internette yazýlar-arasý bir tanýmlama getirmesine kadar. HTML(Hyper Text Markup Language) hiper yazý iþaretleme dili diye kabaca tanýmlarsak internet sitelerindeki her türkü bilginin düzenlenmesi, biçimlendirilmesi ve önetilmesi için geliþtirilmiþ bir programlama ve betik dilidir. HTML dosyalarýnýn aktarýmý için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanýlýr.

10.12.2007 | Devamı »

Online Açýk Kameralarý Bulmak

Google'ý kullanarak online/çevrimiçi olan halka açýk veya gizli olan kameralara ulaþmak çok kolay. GÜNCELLENDÝ (26.01.2011)

26.11.2007 | Devamı »

72 ?cretsiz CSS Uygulamasý

Kullanýþlý ve ücretsiz 72 css menü ve uygulama kaynaðý.

14.10.2007 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.478 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar