E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sayýlarla Ýnternetin 2011 Yýlý

2011, internet için önceki yýllarda olduðu gibi sýnýrlarýn zorlandýðý bir yýl oldu. Ýnternetin neredeyse her alanýnda yüksek deðerler ve sayýlara ulaþýldý. Peki 2011'de internette neler oldu? Kaç tane e-posta gönderildi? Kaç yeni domain adresi açýldý? Facebook'a ne kadar yeni resim yüklendi? Youtube'da kaç tane video gösterildi? Size çarpýcý istatistikleri sunuyoruz.

 

E-Posta

3,146 milyar - dünya çapýndaki e-posta hesaplarý sayýsý.

% 19 - kurumsal e-posta kutularýna teslim edilen spam postalarýn yüzdesi.

% 71 - dünya çapýnda gönderilen e-posta trafiðindeki spam (Kasým 2011) yüzdesi.

360 milyon - Hotmail kullanýcýlarýnýn toplam sayýsý (dünyanýn en büyük e-posta servisi).

40 - Ýlk e-postanýn gönderilmiþ olduðu 1971 yýlýndan bu yana geçen yýl sayýsý.

 % 0,39 - kötücül (malicious) niyetli gönderilen e-postalarýn yüzdesi (Kasým 2011).

 

Web Siteleri

555 Milyon - 2011 Kasým itibarýyla toplam web sitesi sayýsý.

300 Milyon - 2011'de internete eklenen web sitesi sayýsý.

 

Web Sunucularý

2012 Ocak itibarýyla dünya geneli web sunucularý pazar paylarý

 

Domain Ýsimleri

95,5 milyon - 2011 sonu itibarýyla .com etki alaný adlarý sayýsý.

13,8 milyon 2011 sonu itibarýyla .net etki alaný adlarý sayýsý.

9,3 milyon - 2011 sonu itibarýyla .org etki alan adlarý sayýsý.

7,6 milyon - 2011 sonu itibarýyla .info etki alaný adlarý sayýsý.

2,1 milyon - 2011 sonu itibarýyla .biz alan adlarý sayýsý.

220 milyon - 2011 3. çeyrek itibarýyla toplam kayýtlý alan adý sayýsý.

86,9 milyon - 2011 3. çeyrek itibarýyla toplam (.CN, .UK, .DE vb.) Ülke kodu üst düzey etki sayýsý.

 

Ýnternet Kullanýcýlarý

2,1 milyar - dünya çapýndaki internet kullanýcýlarý.

922,2 milyon - Asya'daki internet kullanýcýlarý.

476,2 milyon - Avrupa'daki internet kullanýcýlarý.

271,1 milyon - Kuzey Amerika'daki internet kullanýcýlarý.

215,9 milyon - Latin Amerika ve Karayip'deki internet kullanýcýlarý.

118,6 milyon - Afrika'daki Ýnternet kullanýcýlarý.

68,6 milyon - Orta Doðu'daki internet kullanýcýlarý.

21,3 milyon Okyanusya / Avustralya'daki internet kullanýcýlarý.

% 45 - 25 yaþýn altýndaki internet kullanýcýlarýnýn oraný.

485 milyon - Çin'deki internet kullanýcýlarýnýn sayýsý,.

%36.3 - Çin'deki internet penetrasyonu.

 

Sosyal Medya

800 + milyon - 2011 yýlý sonu itibariyle Facebook kullanýcý sayýsý.

200 milyon - 2011 yýlýnda Facebook'a eklenen kullanýcý sayýsý.

350 milyon - cep telefonundan Facebook'a baðlanan kullanýcý sayýsý.

225 milyon - Twitter hesabý sayýsý.

100 milyon - 2011 yýlýndaki aktif Twitter kullanýcýlarý sayýsý.

250 milyon - 2011'de günlük ortalama tweet sayýsý.

39 milyon - 2011 sonu itibarýyla Tumblr bloglarýnýn sayýsý.

70 milyon - 2011 sonu itibarýyla Wordpress bloglarýnýn sayýsý..

1 milyar - WhatsApp ile bir günde gönderilen mesaj sayýsý (Ekim 2011).

2,6 milyar - Dünyaki anlýk mesajlaþma hesaplarý sayýsý.

2,4 milyar - dünya çapýndaki sosyal að hesaplarý.

 

Web Tarayýcýlarý Pazar Paylarý (Ocak 2012)

 

Videolar

1 trilyon - YouTube'daki video oynatma sayýsý.
 
140 - Dünya üzerinde kiþi baþýna YouTube video oynatma sayýsý.

60 saat her dakika YouTube'a yüklenen video miktarý.
 
201.400.000.000 - 2011'de aylýk ortalama izlenen video sayýsý.
 
%43 - Tüm dünyadaki video izleme sayýsýndaki Google ve Youtube oraný.

 

Resimler

14 milyon - 2011 yýlýnda oluþturulan Instagram hesaplarýnýn sayýsý.
 
60 - Instagram'a saniyede yüklenen fotoðraflarýn ortalama sayýsý.

100 milyar - 2011 ortasýna kadar Facebook fotoðraflarý tahmini sayýsý.

51 milyon - Flickr toplam kayýtlý kullanýcý sayýsý.

4,5 milyon - her gün Flickr'a yüklenen fotoðraf sayýsý.

6 milyar - Aðustos 2011 itibarýyla Flickr'daki toplam fotoðraf sayýsý.

 

Yazýdaki bazý istatistikler ve grafikler Pingdom'un izniyle yayýnlanmaktadýr.

 

Konuyla ilgili olarak Sayýlarla Ýnternetin 2010 Yýlý yazýsýný  da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 22.01.2012 | 11886 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.285 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar