E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

SPDY ve HTTP Performansý Karþýlaþtýrýlmasý

SPDY, web içeriklerinin mevcut web protokolü olan HTTP'ye göre daha hýzlý bir þekilde kullanýcýnýn karþýsýna getirilmesi için ilk olarak Google tarafýndan geliþtirilmeye baþlanmýþ olan bir deneysel web protokolüdür. Amacý web sayfalarýnýn yüklenmesinin gecikmesini azaltmak olan SPDY, aslýnda çok hýzlý bir olgunlaþma sürecine girerek birçok platform tarafýndan benimsendi. Fakat selefi olan HTTP ile çok fazla karþýlaþtýrmaya girmemiþ ve hakkýndaki performans verileri genelde teorik olarak kalmýþtýr.

 

Microsoft araþtýrmacýlarý da 4 mobil ve 3 normal siteyi incelemeye alýp SPDY ve HTTP protokollerine göre ayrý ayrý sayfa yüklenme gecikmelerini ölçmüþ. Araþtýrmacýlar buna göre web sayfalarýnýn yüklenme sürelerini oldukça hýzlandýran SPDY'e nazaran HTTP'de de eðer gerekli iyileþtirmeler ve teknikler uygulanýrsa SPDY'nin performansýna yaklaþtýðý hatta ona ihtiyaç bile býrakmayabileceðini iddia ediyorlar.

Araþtýrmada mobilde m.cnn.com, m.cnet.com, m.espncricinfo.com ve m.politico.com kullanýlýrken, normal siteler için de bbc.com, greenweddingshoes.com ve developers.goole.com/speed/articles/spdy-for-mobile.html kullanýlmýþ.

Araþtýrmacýlar siteleri salt protokoller üzerinden kapýþtýrmak yerine protokollere gerekli iyileþtirmeler de yaptý. Buna göre HTTP'ye pipeline (boru hattý, tünelleme), küçültme (sýkýþtýrma), mod_pagespeed uygularken SPDY'ye de küçültme uyguladýlar. Ayrýca her iki protokolü SSL (secure socket layer) ile de denediler.

  • Testlerde SSL'nin her iki protokolü de oldukça yavaþlattýðý ve sayfa yüklenme sürelerini artýrdýðý görülmüþ.
  • Herhangi bir sayfadaki 11 objeyi açmak için HTTP birden çok baðlantý açarken, SPDY'nin yalnýzca bir baðlantý açtýðý görülmüþ.
  • HTTP'ye mod_pagespeed uygulandýðýnda çok ciddi iyileþtirmeler görülürken, ayný eklentinin SPDY'nin doðasýnda zaten bir sýkýþtýrma yapýlýyor olmasýndan ötürü çok fazla yararý görülmemiþ.
  • Küçük web sayfalarýnda SPDY'nin TCP el sýkýþma þekli inanýlmaz iyi performanslar göstermiþ.

 

Normal sitelere göre SPDY ve HTTP karþýlaþtýrmasý

 

Mobil sitelere göre SPDY ve HTTP karþýlaþtýrmasý

 

Araþtýrmacýlar gerçekleþtirdikleri SPDY ve HTTP karþýlaþtýrmasý ile bu alandaki ilk ön çalýþmayý yapmýþ oldular. Daha etkili sonuçlara ulaþabilmek için hala çok fazla kriterde deneyler yapýlarak araþtýrmalarýn tekrar edilmesi gerekiyor.

 

Referanslar


· · · · · · ·
Yazan: | 30.07.2012 | 4983 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.304 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar