E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Tarayýcýlarýn ve Ýnternetin Evrimi

Web'in Evrimi, Google, Hyperakt ve Vizzuality ile birlikte yapýlmýþ, internetin zamanla geçirdiði evrimi tarayýcýlar ve teknolojiler baðlamýnda etkileþimli bir grafik halinde bir zaman çizelgesinde sunan bir grafik görselleþtirmesidir. Sunum, 1993'ten beri piyasaya çýkan Mosaic, Netscape, Opera, Internet Explorer, Safari, Firefox ve Chrome gibi web tarayýcýlarýyla ve HTML, CSS ve JavaScript gibi önemli teknolojilerindeki geliþmeleri kapsamaktadýr.

 

Web bugün videolar, fotoðraflar ve etkileþimli içeriklerle dolu, birbirine baðlý Web sayfalarý ile Web uygulamalarýný içeren, gittikçe büyüyen bir dünyadýr. Ortalama kullanýcýnýn göremediði þey ise tüm bunlarý mümkün kýlan Web teknolojilerinin ve tarayýcýlarýn karþýlýklý etkileþimidir.

Zaman içinde Web teknolojileri geliþerek Web geliþtiricilerinin yeni nesil yararlý ve kapsamlý Web deneyimleri oluþturabilmelerine olanak saðlamýþtýr. Bugün kullandýðýmýz Web; HTML5, CSS3 ve WebGL gibi Web teknolojilerini tanýmlamaya ve bunlarýn tüm Web tarayýcýlarýnda desteklenmelerini saðlamaya yardýmcý olan açýk Web topluluðunun sürekli çabalarý sonucunda oluþmuþtur.

 

Ýþte Tarayýcýlarýn ve Web'in evrimi hakkýndaki bu etkileþimli grafik bilgi sunumundaki renkli þeritler, her gün kullandýðýmýz pek çok güçlü Web uygulamasýný hayata geçiren, Web teknolojileri ile tarayýcýlar arasýndaki etkileþimi temsil etmektedir.

Sunumda ayrýca geçmiþten günümüze internetin büyümesi küresel internet kullanýcýlarý ve küresel internet trafiði baðlamýnda incelenmiþ.

 

Ýnternetin Evrimi: http://www.evolutionoftheweb.com
Ýnternetin Büyümesi: http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=tr#/growth


· · · · · · · · ·
Yazan: | 05.07.2012 | 2834 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.456 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar