E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Türkçe Ýçerikli Web Sayfalarýnda Duygu Ýfadelerinin (Emoticon) Kullaným Sýklýðý

Yandex þimdiye kadar indekslemiþ olduðu Türkçe içerikli hem .tr alan adý altýndaki hem de dili Türkçe olan bütün sitelerden topladýðý verilere dayanarak Türk internet kullanýcýlarýnýn duygularýný ifade eden özel duygu simgelerinin (duygu ifadeleri veya emoticon) tüm Türkçe içerikli web sayfalarýnýn en az üçte birinde bulunduðunu tespit etmiþ. 500 milyona yakýn farklý çeþidi olan duygu simgeleri (ifadeleri) arasýnda, olumlu duygularý ifade edenlerin sayýsý olumsuz duygularla ilgili olanlardan tam üç buçuk kat daha fazla.

 

DUYGU ÝFADELERÝNÝN TÜRLERÝNE GÖRE POPÜLERLÝK DERECESÝ (Milyon)

Türk Ýnternet Kullanýcýlarýnýn Duygu Ýfadeleri (Emoticon)

 

Araþtýrmaya göre en çok kullanýlan duygu ifadesi 231 milyon kez kullanýmýyla ":)" ifadesi olmuþ. Araþtýrma esnasýnda simgelerin çeþitli yazýlýþ þekilleri de dikkate alýnmýþ. Örneðin, "gülen yüz"ün :), : ) ve :-) þekilleri de ayný simge olarak kabul edilmiþ.

 

Olumlu (pozitif) ve olumsuz (negatif) ruh halini yansýtan duygu ifadeleri karþýlatýrýldýðýnda ise pozitif duygu simgelerinin 400 milyon kez kullanýlmýþken, negatif duygu ifadeleri ise 118 milyon kere Türkçe içerikli web sayfalarýnda yer bulmuþ.

 

Araþtýrmadan elde edilen verilere göre Türk internet kullanýcýlarýnýn genelde pozitif yani olumlu bir ruh hali içinde olduðu ortaya çýkmýþ oldu.

 

Adres: www.yandex.com.tr


· · · · · · ·
Yazan: | 23.11.2011 | 4435 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.395 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar