E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Türkiye'nin Ortalama ve Ýllere Göre Ýnternet Hýzlarý

indirGoogle'ýn yayýnladýðý Measurement Lab verilerine Türkiye'nin 2011 ?ubat ayýna ait ortalama internet hýzý (indirme hýzý) 1,11 Mbit/sn. ?ubat ayýnda interneti en hýzlý olan il 1.34 Mbit/sn ile Mersin olurken en yavaþ olan il ise 0.8 Mbit/sn ile Aydýn oldu. Ortaya çýkan bu rakamlar son zamanlarda yetkililerin Türkiye'nin internet hýzýnýn her geçen gün arttýðý ve bu konuda Avrupa ülkelerini yakalamaya baþladýðý þeklindeki ifadelerle çeliþiyor.

 

Türk internet servis saðlayýcýlar (ISS) tüketicilere 8 Mbps, 16 Mbps, 32 Mbps gibi ADSL hýzlarý sunulduðunu öne sürseler de, Akamai gibi küresel sunuculardan alýnan verilerle göre 2011 Ocak'ta bile Türkiye'nin ülke olarak ortalama hýzýnýn 1,8 Mbps olduðunu ortaya çýkmýþtý. Aslýnda ISS'ler tarafýndan vaad edilen tüm hýzlar teorik deðerlerdir, pratiðe kolay kolay yansýmazlar.

 

2011 ?ubat Ayý Ülkelere Göre Ýndirme Hýzlarý

ulkelere-gore-indirme-hizlari

 

47 ülke arasýnda Türkiye 1.11 Mbps indirme hýzý ile sondan 7. sýrada. Ayrýntýlar için týklayýnýz.

 

Google'ýn Public Data olarak verdiði geniþbant hýzlarý, Measurement Lab (M-Lab) verilerinden oluþuyor. New America Vakfý'nýn Açýk Teknoloji Enstitüsü, PlanetLab Konsorsiyumu ve Google tarafýndan kurulan Measurement Lab'ýn amacý ileri düzey network araþtýrmalarýna veri saðlamak ve geniþbant baðlantýlar konusunda kamuoyuna saðlýklý bilgiler vermektir. Halka açýk olarak yayýnlanan bilgiler arasýnda download/indirme verileri, network-kýsýtlamalý zaman grafikleri, tekil kullanýcý sayýlarý, alýcý-kýsýtlamalý zaman grafikleri ve upload/yükleme verileri yer almaktadýr.

 

2010 Eylül - 2011 ?ubat Ýllere Göre Ýndirme Hýzlarý Grafiði

illere-gore-indirme-hizlari2


2011 ?ubat ayýnda internet hýzýnda en yüksek ilk 5 il sýrasýyla 1.34 Mbps ile Mersin, 1.33 Mbps ile Kayseri, 1.32 Mbps ile Ankara, 1.29 Mbps ile Hatay ve 1.28 Mbps ile Eskiþehir olmuþtur. Listedeki sýralamada Ýstanbul 1.15 Mbps hýz ile 10. sýraya yerleþmiþtir. Ayrýntýlý bilgi için týklayýnýz.

 

illere-gore-indirme-hizlari

 

Adres: http://www.google.com/publicdata/overview?ds=z6q5492nj009fe_


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.03.2011 | 7001 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.29 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar