E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ve Chrome Sonunda Firefox'u Geçti

Dünya geneli web tarayýcýsý kullaným savaþlarý iyiden iyiye þiddetlenmeye baþladý. Her geçen gün bir web taracýsýnýn diðerlerine attýðý bir gole þahit oluyoruz. Daha geçenlerde Internet Explorer'ýn pazar payýnýn %50'nin altýna düþmesi þokunu yaþarken, þimdi de Google Chrome çok uzun süredir dünya geneli kullanýmda kendini ikinciliðe mýhlayan Firefox'u tahtýndan indirerek ilk defa ikinciliði elde etti.

 

Chrome web tarayýcýsý Kasým 2009-Kasým 2011 süresi zarfýnda, çok sabýrlý bir þekilde týrmandýðý merdivenlerin kendisini getirmiþ olduðu ikincilik baþarýsýný kutlaya dursun, Firefox'un bu iki yýllýk süre zarfýnda dünya geneli kullanýmda büyümek bir yana, Internet Explorer ile birlikte sürekli kan kaybetmesi, iyice kýzýþmýþ olan web tarayýcýsý pazarýný daha da karýþtýrmýþ gibi görünüyor:

 

 

Bu iki yýllýk sürenin sonunda Internet Explorer %40.63'lük pazar payýna kadar düþerken, Mozilla Firefox %25.23 ve Google Chrome ise %25.69'luk bir kýl payý oranla Firefox'u geçip ikinciliðe oturdu. Yükseliþ trendini hiç yitirmeyen Chrome bu gidiþle yakýn bir gelecekte Internet Explorer'ý da ürkütür gibi görünüyor.

 

Tarayýcý pazarý niçin bu kadar rekabet halinde?

Geleceðin internet dünyasý bulut biliþim (cloud computing) ve web tarayýcýlarý etrafýnda þekillenecek. Çünkü bulut biliþimin geliþmesiyle beraber, masaüstü programlarý ile halledilen birçok iþlem web tarayýcýlarý yardýmýyla yapýlacak. Web tarayýcýlarý kullanýcýlarýn birçok masaüstü iþlemini kendi üzerlerinden yapacak eklentiler ve uygulamalar bile geliþtirecekler. Kýsacasý web tarayýcýlarý kullanýcýlarýn eli ayaðý konumuna yükselecek.

Bu vesileyle pazar payýný daha çok artýran web tarayýcýsý diðer bulut hizmetleri baþta olmak üzere birçok servis ve yan hizmetlerin de fonksiyonunu yüklenerek bu alanlardan da gelir elde etmeye baþlayacak.

Bütün bu kapýþmalarýn bu kadar þiddetli geçmesinin bir nedeni de internetteki bu yeni yaklaþým gereði pazarýn henüz bir dengeye oturmamasýdýr. Yani hakim güçler ve oyuncular gerçek konumlarýný hala tam olarak alamadýlar. Çünkü HTML5, bulut biliþim ve yeni eklentiler hala tarayýcýlarýn bu pay kapma yarýþýnda yeni araçlarýný piyasa sürmelerine yetecek kadar geliþmedi ve daha da geliþecek gibi görünüyorken kapýþmalar da þiddetli olacaktýr.


· · · · · · · · ·
Yazan: | 01.12.2011 | 1861 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.385 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar