E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Sayfalarýndaki Yazýlarýn Ýþaretlenip Bir Link ?eklinde Paylaþýlmasýný Saðlayýn

Masha, 'mark & share' yani Türkçesi 'iþaretle ve paylaþ' olan, ziyaretçilerin web sayfalarýnda ilginç bulduklarý metinleri veya ifadeleri sarý renki arka plana alacak þekilde iþaretleyip, bunu da anýnda ilgili sayfanýn adresine bir parametre þeklinde ekleyip kolayca paylaþýlmasýný saðlayan çok inovatif bir Javascript uygulamasýdýr. Web sayfalarýndaki yazýlarýn sadece dikkat çekilmek istenen kýsýmlarýnýn paylaþýlmasýný saðlar.

 

Masha, aslýnda ilk olarak Rusya Devlet Baþkanlýðý'nýn resmi sitesi (http://eng.kremlin.ru/) için tasarlanmýþ ve de oldukça baþarýlý olmuþ. Örnek:

üstteki seçimin adresi: http://eng.kremlin.ru/news/488#sel=5:1,5:10

 

Ziyaretçilerin web sayfalarýnda gezinirken, ilginç bulduklarý metinleri iþaretleyip, anýnda bir link olarak paylaþmalarýný saðlayan çok harika bir web uygulamasýdýr. Masha, bir js, bir css ve bir de iþaret imleci olan resim olarak 3 parça halinde geliyor. Kurulum için herhangi ek bir kütüphaneye de ihtiyaç duymuyor.

 

Kullanýmý <head>..</head> arasýna:

<!--[IF IE]>
    <script type="text/javascript" src="ierange.js"></script>
<![ENDIF]-->
<script type="text/javascript" src="masha.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="masha.css">
<script type="text/javascript">
if(window.addEventListener){    
    window.addEventListener('load', function(){
        // can be called by domready
        MaSha.instance = new MaSha();
    }, false);
} else {
    window.attachEvent('onload', function(){
        // can be called by domready
        MaSha.instance = new MaSha();
    });
}
</script>

new MaSha({...})'nýn iç parametreleri için:

{
  'regexp': new RegExp('[^\s,;:–.!?<>…\nxA0\*]+', 'ig'),
  'selectable': 'selectable-content',
  'marker': 'txtselect_marker',
  'ignored': null,
  'onMark': null,
  'onUnmark': null,
  'onHashRead': function(){ … }
}

 

Adres: http://mashajs.com/index_eng.html
Ýndir: https://github.com/SmartTeleMax/MaSha/zipball/master
Wordpress eklentisi: http://mashajs.com/plugins/masha_wordpress.zip

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak benzeri bir uygulamanýn tanýtýmýnýn yapýldýðý Web Sayfalarýndaki Paragraf ve Metinlere Doðrudan Link Verin yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.01.2012 | 8466 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.484 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar