E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Sayfasý Hazýrlamak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Axess.im, tamamen bir Türk iþi olan, kurulumsuz, üyeliksiz ve gereksiz formlarla uðraþmadan çok hýzlý ve pratik olarak web sayfalarý hazýrlayabileceðiniz ve uzun web adreslerini kýsaltabileceðiniz oldukça baþarýlý bir servistir.

Axess.im'i kullanmak oldukça kolaydýr. Yapmanýz gereken tek hamle siteye girip ana sayfadaki Create My Page düðmesine basmaktýr. Tabi bu düðmeye basmadan önce eðer hemen alttaki  choose a custom name baðlantýsýna týklarsanýz, hazýrladýðýnýz sayfanýn adresnin kendiniz belirleyebilirsiniz (http://axess.im/______). Örneðin http://axess.im/e-siber gibi.

 

SAYFA DÜZENLEME

Yazýnýn baþýnda belirttiðimiz gibi Axess.im ile sayfalar oluþturmak olabildiðince kolaylaþtýrýlmýþ.

Çok bilinen Word panelindeki belli baþlý araç düðmeleri ile sayfalarýnýza hemen þekil verebilir ve resim, video gibi interaktif görseller ekleyebilirsiniz. Resim ekleme þu an için harici kaynaktan yapýlýyor. Yani servisin resim barýndýrma hizmeti yok. Sayfanýza koymak istediðiniz resmin URL adresini bilmeniz gerekiyor. 

Ardýndan Page Title ile sayfanýza baþlýk verip üstteki menüden sýrasýyla Save changes ve View page düðmelerine týklayýp hazýrladýðýnýz sayfayý görüntüleyebilirsiniz. Ayrýca HTML mode ile sayfanýzýn kodlamasýný kendiniz de yapabilirsiniz.

Hazýrladýðýnýz sayfalarý sonradan düzenlemek için yapmanýz gereken tek adým, sayfayý ilk hazýrladýðýnýz bilgisayardan Axess.im sitesine giriþ yapýp Create My Page düðmesine basmaktýr. Daha önce hazýrladýðýnýz sayfa yeniden düzenlenmek üzere tekrar karþýnýza getirilecektir.

Ayrýca oluþturduðunuz sayfalarý þifreleyerek sadece belirlediðiniz kiþilere de gösterebilirsiniz. Sayfayý þifrelemek için üst ana menünün hemen altýndaki Control your page bölümünden sýrasýyla regular HTML page'i seçip Access control kýsmýndan ise Protect with a password'ü týklayýp sayfanýzý parolalý hale getirebilirsiniz:

 

AXESS.IM ile URL KISALTMA

Axess.im ile uzun web adreslerini (URL) kýsaltmak ta çok basit. Yukarýda anlatýlan sayfa oluþturma adýmlarýnýn aynýsýný yaptýktan sonra üst ana menünün hemen altýndaki Control your page bölümünden URL (Link) shortening page kýsmýný seçip isterseniz Access control bölümden de þifreleyerek Target URL alanýnda baþka web adreslerine gidecek þekilde yeni web adresleri tanýmlayabilirsiniz. Böylelikle kýsaltma iþlemini de kolaylýkla yapmýþ olursunuz:


 

Adres: http://axess.im/


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.08.2010 | 4186 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.345 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar