E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Sitelerini Hýzlandýrmanýn ve Yeni Teknolojilere Uyarlamanýn ?ok Pratik Bir Yolu

headjsHead JS, temel özelliði web sayfalarýnýn <head> etiketi arasýna tanýmlanan ve siteye farklý özellikler kazandýran, bunun yanýnda sitenin açýlma hýzýný da yavaþlatan javascript (.js) dosyalarýnýn kullanýcýnýn bilgisayarýna paralel bir þekilde yüklenmesini saðlayýp yüklendikten sonra da sýrasýyla çalýþtýrarak web sayfasýnýn açýlýþ hýzýný muazzam derecede artýran oldukça süper bir scripttir.


sequential downloading of scripts


Artýk arama motorlarýnda üst sýralara çýkmanýn ve de en önemlisi ziyaretçiyi bekletmeden hýzlýca sayfalarýn açýlmasýný saðlamanýn yolu siteleri her yönüyle optimize etmekten geçiyor.

Sitelere interaktiflik ve zamazingo özellikler katmanýn yegane yolu scriptlerdir. Fakat onlarý ne kadar çok kullanýrsanýz sitenize eriþim de o derece yavaþlayacaktýr. Normalde buna engel olmanýn en iyi yolunun scriptleri tek bir dosyada birleþtirmekten geçtiði söylenir. Fakat bunun en baþta çakýþmalara neden olmasýnýn yanýnda artan dosya boyutunun bir anda sayfaya yüklenememesi dolayýsýyla yan tesirleri de yadsýnamaz bir gerçektir.


Ýþte bu ihtiyaca binaen ve de siteyi en iyi þekilde optimize etmek amacýyla, sayfalarýn yüklenmesini bloklamadan scriptleri paralel olarak yükleyen ve de ardýþýk olarak çalýþtýran çok yararlý bir kombine javascript sonunda icat edildi.


Head JS'nin scriptlerin yüklenme hýzýndaki katkýsý muazzam. Farký ancak kendiniz deneyerek görebilirsiniz.

Ayrýca Head JS ile;

  • CSS de desteklenmeyen kullanýmlara yeni classlar atayarak doðrudan müdahale edebiliyorsunuz.
  • HTML5'i Internet Explorer'da doðrudan kullanbiliyorsunuz.

Ve bütün bunlarýn yanýnda tarayýcý tanýmlama, zaman farký ölçme gibi enteresan Javascript fonksiyonlarý da var.


Adres: http://headjs.com/
Ýndir: http://github.com/headjs/headjs
Via http://www.webresourcesdepot.com/speed-up-modernize-websites...


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.12.2010 | 3698 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.818 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar