E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Sitenizin 404 Hatalarýný Google Analytics ile Takip Edin

404 hatalarý veya hata sayfalarý, çok sayfaya sahip sitelerde ara ara karþýlaþýlan problemlerden biri olabiliyor. Eðer sýk sýk sayfa temizliði veyahut var olan sayfalarýn URL adreslerini deðiþtiriyorsanýz, bu 404 hatalarýnýn genel takibi cidden zor olabilir. Ýþte bu 404 hatalarýný Google Analytics kodunda yapacaðýnýz ufak bir deðiþiklikle kolayca kontrol altýna alabilirsiniz.

 

404 hatalarý veya hata sayfalarý genelde iki nedenden dolayý kaynaklanýr:

1. Sizden kaynaklanan problem: var olan herhangi bir sayfanýn adresini deðiþtirdiðinizde veyahut o sayfayý tamamen kaldýrdýðýnýzda, kullanýcý bilinen adrese ulaþamaya çalýþtýðýnda karþýlaþýlýr.

2. Sizden kaynaklanmayan problem: baþka siteler tarafýndan sitenize yapýlan yanlýþ referans veya tavsiye baðlatýlarýndan kaynaklanýr. Yani mesela siteniz.com/site-yaziniz þeklinde bir URL adresiniz olsun. Baþka bir web sitesi bu yazýnýza baðlantý/link verirken, adresi yanlýþlýkla siteniz.com/site-yazi þeklinde verip, baþka bir ziyaretçinin de bu adresi týkladýðýnda karþýlaþýlan bir sorundur.

 

Bütün 404 hatalarýný Google Analytics kodunda yapacaðýnýz ufak bir deðiþiklikle bütüncül bir þekilde takip edebilirsiniz. Yapmanýz gereken önceklikle aþaðýdaki kodu 404 hata sayfalarý için oluþturduðunuz otomatik sayfaya eklemektir:

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + " google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxx-x");
pageTracker._trackPageview("/404.html?page=" + document.location.pathname + document.location.search + "&from=" + document.referrer);
} catch(err) {}
</script>

yukarýdaki kodda siyah renkle yazýlmýþ olan "UA-xxxxx-x" kýsmýný kendi Google Analytics ID'niz ile deðiþtirmeyi unutmayýn. Kodu 404 hata sayfasýna ekledikten sonra, artýk Google Analytics yönetim panelinden hangi 404 hatasýnýn gerçekte hangi nedenden dolayý kaynaklandýðýný görebilirsiniz.


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 15.07.2010 | 2786 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.282 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar