E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Trafiðinin Yüzde 51'ini Ýnsanlar ?retmiyor

Web trafiðinin sadece insanlar tarafýndan üretildiðini zannediyorsanýz, fazlasýyla yanýlýyorsunuz. Zira web trafiðine baþta Googlebot olmak üzere arama motorlarýnýn tarama robotlarý, casus yazýlýmlar, hacker araçlarý, otomatik yorumlama araçlarý gibi çeþitli inorganik uygulamalar ket vurmakta ve sitelerin bant geniþliðini ciddi oranlarda tüketmektedirler. Geçen yýl internet trafiðinin neredeyse yarýsýna bizzat Googlebot'un neden olduðundan etraflýca bahsetmiþtik. Fakat yeni yapýlan bir araþtýrmada web trafiðinin %51'nin insanlar tarafýndan üretilmediði, aksine Googlebot baþta olmak üzere birçok inorganik araçtan kaynaklandýðý ortaya çýktý.

 

Bulut biliþim tabanlý web güvenlik servisi Incapsula'nýn ortalama ziyaretçi sayýsý 50,000-100,000 arasýnda olan 1000 site üzerinde yaptýðý araþtýrma neticesinde, bu sitelere gelen trafiðin sadece %49'unun bizzat insanlar tarafýndan kaynaklandýðý keþfedildi.

 

 

Araþtýrmaya göre inorganik olan %51'lik web trafiðinin sadece %20'si arama motorlarýnýn web sitelerini indekslemek için kullandýðý tarama robotlarýndan, %5'i kullanýcýnýn bilgisayarýna kötücül yazýlým yükleyen, kredi kartý bilgilerini çalan ya da siteleri çökertmeye yakan hacking araçlarýndan, %5'i web sitelerinin içeriklerini otomatik olarak çalan izinsiz alýntýlama uygulamalarýndan (scrapers), %2'si sitelerin yorum alanlarýna ve forumlara reklam ya da spesidik mesajlar býrakan otomatik yorumlama yazýlýmlarýndan ve %19'u ise birbirlerine rakip olan sitelerin, rakiplerinin yaptýklarý deðiþikleri anýnda öðrenmek için kullandýklarý casus yazýlýmlardan kaynaklanýyor.

Kýsacasý bir siteye gelen organik yani insan ziyaretçi oraný toplam trafiðin sadece %49'unu teþkil ediyor. Ýþin bir diðer garip yönü ise, ne Google Analytics ne de bir baþka web analitik aracýnýn bu tarz site bant geniþliðini tüketen inorganik araçlar hakkýnda neredeyse hiç bilgi vermemesidir.

 

Konuyla ilgili olarak Google'ýn Arama Endekslerini Herkese Açmasý ve Googlebot Bant Geniþliði Tüketimi Problemi yazýsýný da okuyabilirsiniz.


· · · · · · ·
Yazan: | 16.03.2012 | 5922 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.23 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar