E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

WordPress Sitenizden Dýþarýya Doðru Sizden Habersiz Oluþan Að Trafiðini Tespit Edin

Snitch, WordPress sitelerindeki harici eklenti ve scriptlerin sitenizden dýþarý doðru ne tür verileri dýþarý çýkardýðýný, yani sizden habersiz baþka yerlere doðru að trafiði oluþturup oluþturmadýklarýný tespit edebilen çok yararlý bir WordPress eklentisidir. Eklenti ayrýca WordPress'e bulaþan kötücül kodlarý tespit etmek için de birebir.

 

WordPress'e yüklenen birçok eklenti kendi kodlarýnýn farklý bölümleri içinde aslýnda birden çok yöne doðru sorgulamalar yapmakta, hatta farklý amaçlar güden üreticiler tarafýndan eklentilerinin trafiðini gözleme amacýyla da kullanýlabilmektedir. Bu yüzden eðer WordPress sisteminizde birden çok eklentiye sahipseniz, sitenizin dýþarýya doðru yaptýðý að trafiðini kontrol etmeniz faydalý olacaktýr.

Bunun yanýnda WordPress'e bulaþan zararlý kodlarýn sizden habersiz olarak yaptýðý harici kötücül sorgulamalarý bir þekilde tespit etmeniz gerekir. Ýþte bu amaçla ortaya çýkmýþ olan Snitch, WordPress üzerinde bir nevi saldýrgan ve kötücül niyetli að trafiðini tespit etme aracý olarak bu alandaki ilk eklenti olarak öne çýkýyor.

 

Snitch'i WordPress sitenize bir kere kurduðunuz andan itibaren, sitenizden dýþarý doðru oluþan tüm trafiði tespit edebilmektedir. Eklenti, trafiði oluþturan kaynak kodlarý, dosyalar, baþka eklentilerin kod parçacýklarý ya da kötücül kodlarýn tüm hareketlerini arayüzü üzerinde tek tek gösterebilmektedir. Eðer hoþlanmadýðýnýz bir hareket olursa, verilen trafik tablosunda o öðenin üzerine gelerek bir sonraki trafiðini kesebiliyorsunuz. Aslýnda biraz da IPS'e benzeyen ama sadece dýþarý doðru olan trafikleri engelleyebilen Snitch'i mutlaka denemenizde fayda var.

 

Ýndir: http://downloads.wordpress.org/plugin/snitch.zip

Ayrýca WordPress güvenliði ile ilgili önceki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · ·
Yazan: | 13.02.2013 | 2525 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.342 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar